Nhận giúp vui cho Sinh Nhật, Đám Cưới, Lễ Lộc, Hội Hè, Đại Nhạc Hội, Dạ Vũ ...
Đảm trách nhạc sống, âm thanh, Karaoke hay One Man Band.
Phục vụ đủ mọi loại nhạc Việt Nam, Mỹ, Mễ và cả vọng cổ theo yêu cầu.
Đặc biệt chúng tôi nhận thâu âm, thâu hình, làm Karaoke, CD, DVD cho các tài năng trẻ đam mê nghệ thuật.

Mọi chi tiết xin liên lạc với Trung Hiếu:   (C) 678-770-3292