Feastday: November 22nd
Patron of musicians
Birth: 2nd century
Death: 3rd century
Nội Quy | Thành Viên |  Archive: Năm A | Năm B

Sunday 3/18/2018 - Chúa Nhật 5 - B

Gathering Song Làm Dấu Lyric Chord Listen
Responsorial Psalm Thánh Vịnh 50 Lyric Chord Listen
Offertory Song Lễ Dâng Lyric Chord Listen TCVN page 94-95
Communion Song Phó Thác (Nguyễn Duy) Lyric Chord Listen
Sending Song Giuse Xóm Nhỏ (Cầu Xin Thánh Gia) Lyric Chord Listen TCVN page 229

Sunday 3/25/2018 - Lễ Lá - B

Gathering Song Các Trẻ Do Thái (Vang Lời Tụng Ca) Lyric Chord Listen
Responsorial Psalm Thánh Vịnh 21 Lyric Chord Listen
Offertory Song Mình Máu Thánh Lyric Chord Listen
Communion Song Above All Lyric Chord Listen
Sending Song Vui Ngày Trở Về Lyric Chord Listen TCVN page 222

Friday 3/30/2018 - Thứ Sáu Tuần Thánh - B

Responsorial Psalm Con Xin Phó Thác Lyric Chord Listen TCVN page 216-217
Kissing The Cross Ôi Thập Giá Lyric Chord Listen
Kissing The Cross Thánh Giá Nào Cho Con Lyric Chord Listen
Communion Song Jesus, Remeber Me Lyric Chord Listen
Communion Song Giêsu! Giêsu! Lyric Chord Listen TCVN page 210
Communion Song Giờ Tử Nạn Lyric Chord Listen TCVN page 131

Sunday 4/1/2018 - Chúa Nhật Phục Sinh - B

Gathering Song Jesus Christ Has Risen Today Lyric Chord Listen
Responsorial Psalm Thánh Vịnh 117 Lyric Chord Listen
Offertory Song Dâng Niềm Cảm Mến Lyric Chord Listen TCVN page 109
Communion Song Chúa Sống Lại Rồi Lyric Chord Listen
Communion Song Làm Sao Dám Mơ Lyric Chord Listen TCVN page 30-31
Sending Song Chúa Nay Đã Phục Sinh (Chúa Phục Sinh) Lyric Chord Listen TCVN page 31

Sunday 4/8/2018 - Chúa Nhật Phục Sinh 2 - B

Gathering Song Alleluia! Hát Lên Người Ơi Lyric Chord Listen
Responsorial Psalm Thánh Vịnh 117 Lyric Chord Listen
Offertory Song Hòa Khúc Tạ Ơn Lyric Chord Listen
Communion Song Khúc Ca Tạ Ơn Lyric Chord Listen
Sending Song Trong An Bình Lyric Chord Listen TCVN page 185

Sunday 4/15/2018 - Chúa Nhật Phục Sinh 3 - B

Gathering Song Nào Ta Hãy Lyric Chord Listen TCVN page 27
Responsorial Psalm Thánh Vịnh 4 Lyric Chord Listen
Offertory Song Tình Chúa Lyric Chord Listen  
Communion Song Trên Đường Emmau Lyric Chord Listen TCVN page 26
Sending Song Kinh Tạ Lễ Lyric Chord Listen TCVN page 184

Sunday 4/22/2018 - Chúa Nhật Phục Sinh 4 - B

Gathering Song Lên Núi Sion Lyric Chord Listen TCVN page 33
Responsorial Psalm Thánh Vịnh 117 Lyric Chord Listen
Offertory Song Chúa Là Mục Tử Lyric Chord Listen TCVN page 161
Communion Song Tình Yêu Thiên Chúa Lyric Chord Listen TCVN page 298-299
Sending Song Nhân Chứng Phúc Âm Lyric Chord Listen TCVN page 182

Sunday 4/29/2018 - Chúa Nhật Phục Sinh 5 - B

Gathering Song Hãy Đến Tung Hô Chúa Lyric Chord Listen TCVN page 29
Responsorial Psalm Thánh Vịnh 21 (HVH) Lyric Chord Listen
Responsorial Psalm Thánh Vịnh 21 (Thái Nguyên) Lyric Chord Listen
Offertory Song Lời Thiêng Lyric Chord Listen TCVN page 148
Communion Song Change My Heart, Oh God! Lyric Chord Listen
Sending Song Hãy Thắp Sáng Lên Lyric Chord Listen

Sunday 5/6/2018 - Chúa Nhật Phục Sinh 6 - B

Gathering Song Ngợi Ca Lyric Chord Listen TCVN page 49
Responsorial Psalm Thánh Vịnh 97 Lyric Chord Listen
Offertory Song Thượng Tiến Giavê Lyric Chord Listen TCVN page 86
Communion Song Xin Dạy Con Yêu Ngài Lyric Chord Listen TCVN page 260-261
Sending Song Tháng Hoa (Đây Tháng Hoa) Lyric Chord Listen TCVN page 311

Mass of Nguyễn Văn Tuyên

Kyrie Lyric Chord
Gloria Lyric Chord
Gospel Acclamation (Alleluia) Lyric Chord
Preface, Sanctus (Holy, Holy, Holy) Lyric Chord
Litany at the Breaking of the Bread (Lamb of God) Lyric Chord


Mass of Creation

Glory To God Lyric Chord Listen
Memorial Acclamation Lyric Chord Listen
Preface, Sanctus (Holy, Holy, Holy) Lyric Chord Listen
Litany at the Breaking of the Bread (Lamb of God) Lyric Chord

Gathering Songs

Alleluia! Hát Lên Người Ơi Lyric Chord Listen
All The Ends Of The Earth Lyric Chord Listen
Bao La Tình Chúa Lyric Chord Listen
Ba Vua Hành Khúc (We Three Kings) Lyric Chord Listen
Bless The Lord Oh My Soul Lyric Chord Listen
Các Trẻ Do Thái (Vang Lời Tụng Ca) Lyric Chord Listen
Come, Now Is The Time To Worship Lyric Chord Listen
Đêm Noel Lyric Chord Listen
Đi Về Nhà Chúa Lyric Chord Listen TCVN page 51
Giesu Vua Muon Vua Lyric Chord Listen
Hanh Trang Nguoi Tre Lyric Chord Listen TCVN page 53
Hát Lên Bài Ca Lyric Chord Listen TCVN page 36
Hãy Chỗi Dậy Lyric Chord Listen TCVN page 48
Hãy Đến Tung Hô Chúa Lyric Chord Listen TCVN page 29
Hãy Dọn Đường Chúa Lyric Chord Listen
Hãy Thắp Sáng Lên Lyric Chord Listen
Here I Am To Worship Lyric Chord Listen
I Rejoiced! Lyric Chord Listen
Jesus Christ Has Risen Today Lyric Chord Listen
Lên Đền Ngài Lyric Chord Listen
Lên Đền Thánh Lyric Chord Listen TCVN page 38
Lên Núi Sion Lyric Chord Listen TCVN page 33
Maranatha (Xin Ngai Hay Den) Lyric Chord Listen TCVN page 14
Mary's Boy Child Lyric Chord Listen
Mọi Nẻo Đường Lyric Chord Listen TCVN page 46
Mưa Ơi Lyric Chord Listen
Mừng Chào Mùa Xuân Lyric Chord Listen
Nào Ta Hãy Lyric Chord Listen TCVN page 27
Neu Chua La Lyric Chord Listen TCVN page 145
Nếu Có Thể Lyric Chord Listen
Ngợi Ca Lyric Chord Listen TCVN page 49
O Come, O Come Emmanuel Lyric Chord Listen
Our God Is Here Lyric Chord Listen
Thanh Than Hay Den Lyric Chord Listen TCVN page 40
Tieng Hat Thien Than Lyric Chord Listen TCVN page 22
Toi Mung Vui Lyric Chord Listen TCVN page 56
Toi Tin Lyric Chord Listen TCVN page 138-139
Troi Cao Lyric Chord Listen TCVN page 15
Trời Hân Hoan Lyric Chord Listen TCVN page 114
Vang Loi Tung Ca (Cac Tre Do Thai) Lyric Chord Listen
Ve Ben Chua Lyric Chord Listen TCVN page 32
Ve Noi Day Lyric Chord Listen TCVN page 39
Vinh Quang Chua Lyric Chord Listen TCVN page 158-159

Offertory Songs

Bánh Miến Rượu Nho Lyric Chord Listen TCVN page 91
Be Not Afraid Lyric Chord Listen  
Bread of Life Lyric Chord Listen  
Chẳng Biết Lấy Gì Lyric Chord Listen TCVN page 98
Chúa Là Con Đường Lyric Chord Listen TCVN page 218
Chúa Là Mục Tử Lyric Chord Listen TCVN page 161
Chú Bé Đánh Trống (Little Drummer Boy) Lyric Chord Listen TCVN page 115
Come To The Water Lyric Chord Listen
Con Chi La Tao Vat Lyric Chord Listen TCVN page 92
Con Đường Chúa Đã Đi Lyric Chord Listen TCVN page 126-127
Con Xin Phó Thác Lyric Chord Listen TCVN page 216-217
Của Lễ Đầu Năm Lyric Chord Listen  
Cua Le Don So Lyric Chord Listen  
Dang Cha Mot Doi Long Dong Lyric Chord
Dâng Ngài Lyric Chord Listen TCVN page 105-106
Dâng Niềm Cảm Mến Lyric Chord Listen TCVN page 109
Dâng Trọn Tin Yêu Lyric Chord
Đây Bánh Miến Lyric Chord Listen TCVN page 68
Giờ Tử Nạn Lyric Chord Listen TCVN page 131
Hòa Khúc Tạ Ơn Lyric Chord Listen
Hoan Ca Dang Lyric Chord   TCVN page 107
Làm Dấu Lyric Chord Listen
Làm Dấu 2 Lyric Chord Listen
Lead Me, Lord Lyric Chord Listen  
Lễ Dâng Lyric Chord Listen TCVN page 94-95
Lễ Dâng Mùa Xuân Lyric Chord Listen  
Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi Lyric Chord Listen
Le Vat Tinh Yeu Lyric Chord Listen TCVN page 88-89
Lời Thiêng Lyric Chord Listen TCVN page 148
May Oi Mua Xuong Lyric Chord Listen
Mình Máu Thánh Lyric Chord Listen
Mon Qua Dang Giang Sinh Lyric Chord Listen
Nguyen Cau Lyric Chord Listen TCVN page 124
Nhu Con Da Trang (Con Gi Dang Ngai) Lyric Chord Listen TCVN page 89
Nhu Hat Mien Lyric Chord Listen TCVN page 96
Phó Thác (Kiều Linh) Lyric Chord Listen
Qua Dang Giang Sinh Lyric Chord Listen
Su Than Hiep Dang Lyric Chord Listen TCVN page 68
Thượng Tiến Giavê Lyric Chord Listen TCVN page 86
Tình Chúa Lyric Chord Listen  

Communion Songs

Above All Lyric Chord Listen
Bao La Tinh Chua Lyric Chord Listen
Blest Are They Lyric Chord Listen
Bo Ngai Con Biet Theo Ai Lyric Chord Listen TCVN page 175-176
Cảm Tạ Chúa Xuân Lyric Chord Listen
Cay Viet Chi Nho Lyric Chord Listen
Change My Heart, Oh God! Lyric Chord Listen
Cha Oi Con Da Ve Lyric Chord Listen TCVN page 136-137
Cho Con Biet Yeu Thuong Lyric Chord Listen
Christ Be Our Light Lyric Chord Listen
Christ In Me Arise Lyric Chord Listen  
Chúa Sống Lại Rồi Lyric Chord Listen
Come To The Water/I Will Run To You Lyric Chord Listen
Dem Thanh Vo Cung (Silent Night) Lyric Chord Listen TCVN page 119-120
Draw Me Close Lyric Chord Listen
Giêsu, Con Hát Về Ngài Lyric Chord Listen
Giêsu! Giêsu! Lyric Chord Listen TCVN page 210
Giêsu, Vua Tình Yêu Lyric Chord Listen
Hãy Tỉnh Thức Lyric Chord Listen
Here I Am Lord Lyric Chord Listen  
I Am The Bread of Life Lyric Chord Listen
Khúc Ca Tạ Ơn Lyric Chord Listen
Kìa Trông Lyric Chord Listen TCVN page 18
Làm Sao Dám Mơ Lyric Chord Listen TCVN page 30-31
Lắng Nghe Tiếng Chúa Lyric Chord Listen TCVN page 258
Lead Me, Lord Lyric Chord Listen
Loi Kinh Hoa Binh Lyric Chord Listen
Long Thuong Xot Chua Lyric Chord Listen
Mẹ Ơi Mẹ Có Biết (Mary Did You Know) Lyric Chord Listen
Mùa Đông Năm Ấy Lyric Chord Listen
Neu Lyric Chord Listen TCVN page 132
Nguoi Gieo Giong Lyric Chord Listen
Niem Xac Tin Cua Con Lyric Chord Listen TCVN page 234-235
On Eagle's Wings Lyric Chord Listen
One Bread, One Body Lyric Chord Listen
Pescador De Hombres Lyric Chord Listen  
Phó Thác (Nguyễn Duy) Lyric Chord Listen
Refiner's Fire Lyric Chord Listen
Seed, Scattered, and Sown Lyric Chord Listen  
Send Down The Fire Lyric Chord Listen
Shout To The Lord Lyric Chord Listen
Tam Tinh Ca 3 Lyric Chord Listen TCVN page 266
Thắp Nén Hương Xuân Lyric Chord Listen
Tiếng Gọi Trong Sa Mạc Lyric Chord Listen
Tình Chúa Lyric Chord Listen TCVN page 139
Tình Yêu Thiên Chúa Lyric Chord Listen TCVN page 298-299
Trên Đường Emmau Lyric Chord Listen TCVN page 26
Trong Trái Tim Chúa Lyric Chord Listen TCVN page 197
Tu Nguyen Thuy Lyric Chord Listen TCVN page 264-265
Xin Ban Cho Con Lyric Chord Listen TCVN page 251
Xin Dạy Con Yêu Ngài Lyric Chord Listen TCVN page 260-261
Xin Mo Rong Tay Lyric Chord Listen TCVN page 151
You Are Mine Lyric Chord Listen
Your Grace Is Enough Lyric Chord Listen

Sending Songs

Bài Ca Dâng Mẹ Lyric Chord Listen TCVN page 326
Bài Ca Hiệp Nhất Lyric Chord Listen TCVN page 277
Ca Dao Mẹ Dịu Hiền Lyric Chord Listen
Cầu Xin Thánh Gia (Giuse Xóm Nhỏ) Lyric Chord Listen TCVN page 229
Cầu Cho Cha Mẹ 1 Lyric Chord Listen TCVN page 191
Chúa Nay Đã Phục Sinh (Chúa Phục Sinh) Lyric Chord Listen TCVN page 31
Con Xin Dâng Mẹ Lyric Chord Listen TCVN page 308
City of God Lyric Chord Listen  
Dâng Mẹ Lyric Chord Listen TCVN page 315
Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình Lyric Chord Listen
Điều Gì Phải Lo Lyric Chord Listen TCVN page 247
Đường Đi Có Chúa Lyric Chord Listen TCVN page 183
Giuse Xóm Nhỏ (Cầu Xin Thánh Gia) Lyric Chord Listen TCVN page 229
Hang Belem Lyric Chord Listen TCVN page 180-181
Hội Nhạc Thiên Quốc Lyric Chord Listen
Kinh Tạ Lễ Lyric Chord Listen TCVN page 184
Magnificat Lyric Chord Listen TCVN page 316-317
Me Dep Tuoi Lyric Chord Listen
Mẹ Đứng Đó Lyric Chord Listen
Nhân Chứng Phúc Âm Lyric Chord Listen TCVN page 182
Như Một Vầng Trăng (Trinh Vương Maria) Lyric Chord Listen TCVN page 304
Nữ Vương Mùa Xuân Lyric Chord Listen
Song Gan Me Lyric Chord Listen TCVN page 307
Tâm Tình Hiến Dâng Lyric Chord Listen TCVN page 166
Tieng Hat Thien Thu Lyric Chord Listen TCVN page 306
Tinh Hoa Man Coi Lyric Chord Listen
Tháng Hoa (Đây Tháng Hoa) Lyric Chord Listen TCVN page 311
Trong An Bình Lyric Chord Listen TCVN page 185
Tu Chon Luyen Hinh Lyric Chord Listen TCVN page 330
Vui Ngày Trở Về Lyric Chord Listen TCVN page 222
Xin Vâng Lyric Chord Listen TCVN page 320

Miscellaneous

Ca Mung Thanh Nu Cecilia Lyric Chord Listen
Easter Sequence (Ca Tiep Lien) Hoan Ca Phuc Sinh Lyric Chord Listen
Gospel Acclamation (Alleluia) Loi Chua Lyric Chord Listen TCVN page 206
Kissing The Cross Ôi Thập Giá Lyric Chord Listen
Kissing The Cross Jesus, Remeber Me Lyric Chord Listen
Kissing The Cross Thánh Giá Nào Cho Con Lyric Chord Listen
Kissing The Cross Thánh Giá Nào Cho Con 2 Lyric Chord Listen
Mother's Day Long Me Lyric Chord Listen
Wedding - Gathering Song Hay Den Hoi Ban Tinh Ta Lyric Chord Listen
Wedding - Responsorial Psalm Thanh Vinh 127 - Vinh Phuc Lyric Chord Listen
Wedding - Offertory Song Hoa No Mien Cana Lyric Chord Listen
Wedding - Communion Song Ngay Hanh Phuc Lyric Chord Listen
Wedding - Sending Song Tinh Hong Dang Me Lyric Chord Listen
Sprinkling Rite Toi Da Thay Nuoc Lyric Chord Listen
Do This In Memory Of Me Lyric Chord Listen